Η Multi taste έχει το κεντρικό τμήμα εφοδιασμού και παραγωγής στην περιοχή του Μενιδίου σε ένα κτίριο 1000 τ.μ. σχεδιασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.


Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί τις μονάδες τροφίμων των πελατών της στις εγκαταστάσεις της. Όλες οι τροφοδοσίες των εκδηλώσεων παρασκευάζονται με βάση τα πρότυπα υγείας που ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Όλες οι περιφερειακές μονάδες χρησιμοποιούν τρόφιμα που παράγονται στον κέντρο εφοδιασμού και παραγωγής. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη σε κάθε εκδήλωση, είναι εφικτό κάποια παραγωγή τροφίμων να μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιφερειακές μονάδες.


Όλες οι περιφερειακές μας μονάδες εποπτεύονται από μια ομάδα διαχείρισης που είναι υπεύθυνη για την ασφαλή και καλή λειτουργία και την άριστη ποιότητα των πρώτων υλών και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.Η Multi taste δίνει έμφαση στην διασφαλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και έχει πιστοποιήσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000: 2005


Το πρότυπο ISO 22000: 2005 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για μια εταιρεία στον τομέα της τροφοδοσίας, η οποία με την σειρά της πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ικανότητά της να ελέγχει τους κινδύνους της ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά την κατανάλωση


Η Multi taste βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία για θέματα ασφάλειας τροφίμων με τους προμηθευτές της και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην τροφική αλυσίδα.Η Multi taste Catering εφαρμόζει και είναι πιστοποιημένη με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα ISO 22000.


Πλήθος εργαστηριακών αναλύσεων και ελέγχων διεξάγονται καθημερινά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή μέχρι και τη διάθεση. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό διαχειρίζεται τα τρόφιμα και επιβλέπει τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς στις διαδικασίες ποιότητας και στις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (GMP & GHP).


Ομάδα έμπειρων, εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών, με σημαντική τεχνογνωσία σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, επιβεβαιώνει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας και εγγυάται ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών σε συνεχή βάση.

© 2022 Multio Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Όροι χρήσης, Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και Πολιτική περί cookies του multio