Λογαριασμός/Account
Τίτλος Διεύθυνση Όροφος/Κουδ. Περιοχή ΤΚ Τηλέφωνο